среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Konstrukcja balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z plastiku na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane plot z plastyku na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий